Jonesy’s Fried Chicken

282 Orange Ave
Goleta, CA
Jonesy’s Fried Chicken

282 Orange Ave
Goleta, CA 93117

Get Directions