Sakana Sushi Bar & Japanese

1046 Coast Village Rd K
Santa Barbara, CA
Sakana Sushi Bar & Japanese

1046 Coast Village Rd K
Santa Barbara, CA 93108

Get Directions