Kai Sushi Shabu-Shabu

738 State Street
Santa Barbara, CA
Kai Sushi Shabu-Shabu

738 State Street
Santa Barbara, CA 93101

Get Directions